Disclaimer

ASSET Automotive, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.
Handel nooit uitsluitend op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Het feit dat belastingadministratie erg specifiek kan zijn zorgt ervoor dat uw situatie anders kan zijn dan hetgeen hier beschreven wordt of de algemene regels die hier beschreven worden.
Tevens bestaat er een spanningsveld tussen de leesbaarheid van de artikelen en de fiscale nuance. In gevallen waarin beiden niet overeenkomen, kiest ASSET Automotive voor leesbaarheid van de website.
De juiste handelwijze voor uw belastingadministratie kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie van ASSET Automotive. Voor het vaststellen van de juiste handelwijze dient u contact op te nemen met uw boekhouder. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen ook geen rechten worden ontleend.